« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení stožáry.pdf
v _.<.>
<br> r '.* Pozn.: PRIsmP K Nlupmosrau BUDE VHODNÝ" msoaau UMDINEN.* '
<br>,„ MaMia/pb 9/95-.ifnčopžf
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> " “""“ v.<.>.<.>.om
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÚ " „*
<br> »
<br> ""“ <.>
<br> LEG EN DA
<br> PS TWM-E SVISLÉ Donum MEN
<br> ©" Muammar“
<br> TRVALÉ DOPRAVU.ZNAČEM
<br> o mmm memu-ve DOPRAVM MM
<br> UZAVŘENÍ MWK
<br> MOBIL" OPLOCI—IM
<br> DGW STW VN
<br> mama Peška ' mmm Tuma Kalivoda
<br> Wm
<br> "REV STW:
<br> M.BUDĚJOVICE - TYRŠOVA,STOŽÁRY VN okres Třebíč,kraj Vysočina
<br> m4: Siíuace dopravně-inženýrským opatření
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD Moravské řšndčjrtvice 15- 01,2021 Odbordolu-m) l$l|n|(_.mhn
<br> hospuduřswí - ] 0-
Veřejná vyhláška
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/704/2021/MáK
Č.J.: MUMB/ODSH/ 763/2021
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
kmalkova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 13.01.2021
<br>
<br>
<br> mumbx00nrqj3
MUMBX00NRQJ3
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II <.>
a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 12.01.2021 podal
<br> 3K realizace s.r.o <.>,IČO 05157684,Pražská 330,674 01 Třebíč <,>
kterého zastupuje VYZNAč,s.r.o <.>,IČO 01916297,Srázná 5113,586 01 Jihlava
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Územní odbor Třebíč,DI Třebíč
pod č.j.KRPJ-3830-1/ČJ-2021-161006 ze dne 12.01.2021,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích
<br>
<br> komunikace: místní komunikace ul.Tyršova,Myslbekova,Šafaříkova,Moravské Budějovice
<br> v rozsahu: podle grafických situací,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
<br> v místě: okolí křižovatky ul.Tyršova x Šafaříkova a Tyršova x Myslbekova
<br> z důvodu: výměny stožárů VN
<br> v termínu: od 07:00 hod.dne 19.01.2021 do 20:00 hod.dne 21.01.2021
<br> Odpovědná osoba za instalaci a předepsan...

Načteno

edesky.cz/d/4406304

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Moravské Budějovice
13. 01. 2021
13. 01. 2021
12. 01. 2021
12. 01. 2021
12. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz