« Najít podobné dokumenty

Praha 19 - Odvodnění stavebního záměru "Ubytovací zařízení - Praha-Vinoř," p.p.č. 810/1 k.ú. Vinoř, HGR 4510

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 19.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11/2021/OŽPD/2
Městská část Praha 19
Úřad městské části <,>
se sídlem: Semilská 43/1,197 00 Praha 9 - Kbely
ID DS: ji9buvp
Odbor životního prostředí,dopravy
a místního hospodářství
detašované pracoviště: Železnobrodská 825,Praha 9 - Kbely
<br> Č.j.: P19 8001/2020/OŽPD/Mar V Praze dne: 18.12.2020
Sp.zn.: SZ P19 3717/2020/7
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXXX XXXXX
E-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
Tel.: 286 855 636
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ KE STAVBÁM VODNÍCH DĚL A O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ
S POVRCHOVÝMI VODAMI
(odvodnění stavebního záměru „Ubytovací zařízení – Praha - Vinoř“ <,>
pozemek parc.č.810/1 k.ú.Vinoř,HGR 4510)
Odbor životního prostředí,dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 (dále jen „OŽPD ÚMČ Praha 19“) obdržel dne 8.6.2020 žádost pod č.j.P19 3717/2020 o stavební povolení k vodním dílům dle ust.§ 15 vodního zákona,zahrnující rozvody ležaté dešťové kanalizace a vsakovací objekt na pozemku parc.č.810/1 k.ú.Vinoř a dále žádost o související povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ust.§ 8 odst.1 písm.a) bod 5.vodního zákona – vsakování srážkových vod na pozemku parc.č.810/1 k.ú.Vinoř,HGR 4510 (vše v rámci odvodnění stavebního záměru „Ubytovací
zařízení – Praha - Vinoř“),které podal žadatel – MČ Praha - Vinoř,se sídlem Bohdanečská 97,190 17 Praha 9 - Vinoř,IČ 00240982 (žadatel zastoupen na základě plné moci ze dne 3.6.2020 společností ARCHIDE CZ s.r.o <.>,se sídlem Hvožďanská 2053/3,148 01 Praha 4,IČ 27407454) <.>
OŽPD ÚMČ Praha 19,jako speciální stavební úřad,příslušný podle ust.§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),podle ust.§ 32 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších změn a doplňků a dále podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává S...
11/2021/OŽPD/1
1
<br>
<br> Městská část Praha 19
Úřad městské části <,>
<br> se sídlem: Semilská 43/1,197 00 Praha 9 - Kbely
<br> ID DS: ji9buvp
<br> Odbor životního prostředí,dopravy
<br> a místního hospodářství
detašované pracoviště: Železnobrodská 825,Praha 9 - Kbely
<br>
<br> Č.j.: P19 8001/2020/OŽPD/Mar V Praze dne: 18.12.2020
<br> Sp.zn.: SZ P19 3717/2020/7
<br> Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXXX XXXXX
<br> E-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
<br> Tel.: 286 855 636
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ KE STAVBÁM
<br> VODNÍCH DĚL A O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ
<br> S POVRCHOVÝMI VODAMI
(odvodnění stavebního záměru „Ubytovací zařízení – Praha - Vinoř“ <,>
<br> pozemek parc.č.810/1 k.ú.Vinoř,HGR 4510)
<br> Odbor životního prostředí,dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 (dále
<br> jen „OŽPD ÚMČ Praha 19“) obdržel dne 8.6.2020 žádost pod č.j.P19 3717/2020 o stavební
<br> povolení k vodním dílům dle ust.§ 15 vodního zákona,zahrnující rozvody ležaté dešťové
<br> kanalizace a vsakovací objekt na pozemku parc.č.810/1 k.ú.Vinoř a dále žádost o
<br> související povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ust.§ 8 odst.1 písm.a) bod 5 <.>
<br> vodního zákona – vsakování srážkových vod na pozemku parc.č.810/1 k.ú.Vinoř,HGR
<br> 4510 (vše v rámci odvodnění stavebního záměru „Ubytovací
<br> zařízení – Praha - Vinoř“),které podal žadatel – MČ Praha - Vinoř,se sídlem Bohdanečská
<br> 97,190 17 Praha 9 - Vinoř,IČ 00240982 (žadatel zastoupen na základě plné moci ze dne
<br> 3.6.2020 společností ARCHIDE CZ s.r.o <.>,se sídlem Hvožďanská 2053/3,148 01 Praha 4,IČ
<br> 27407454) <.>
<br> OŽPD ÚMČ Praha 19,jako speciální stavební úřad,příslušný podle ust.§ 15 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1
<br> zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „vodní zákon“),podle...

Načteno

edesky.cz/d/4406289

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 19      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz