« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky - EAS - pozemky parc.č.3859/6 a 3859/7, k.ú. Královo Pole - Ú...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukcni_vyhlaska.pdf
67219/BIZOZO-HMU1 Cj.: UZSVM/B/45365/2020-HMU1
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama'|etku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 3.2.2021 v 13:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 4.2.2021 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Iveta.Kucerova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 910,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 2.2.2021.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údaj...
CJ_-_UZSVM_B_944_2021-HMU1_1_.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11,60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 1220/B/2021-HMU1
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/B/944/2021-HMU1
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 542 163 371
<br> E-MAIL: Iveta.Kucerova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno
<br> Městská část Brno-Královo Pole
Palackého třída 1365/59
612 93 Brno
<br> DATUM: 11.01.2021
<br> Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce
<br> Obracíme se na Vás s žádostí o zveřejnění přiložené Aukční vyhlášky vyhlašující aukci na zjištění
zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Královo Pole prostřednictvím
Elektronického aukčního systému,na úřední desce Vašeho úřadu v termínu od 14.1.2021
do 4.2.2021 <.>
<br> Současně Vás žádáme o zpětné zaslání Aukční vyhlášky s uvedením termínu zveřejnění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXX
ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu
<br> Příloha:
Aukční vyhláška č.j.UZSVM/B/45365/2020-HMU1
<br>
2021-01-11T12:31:12+0100

Načteno

edesky.cz/d/4406271

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz