« Najít podobné dokumenty

Město Brno - B2/2020_CM-Kyjevská - vyhláška - veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

B2_2020_Labska_ver_vyhlaska.pdf
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0009609/2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3,4 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/2020-CM <,>
<br> MČ Brno-Starý Lískovec,k.ú.Starý Lískovec,lokalita Kyjevská,Labská
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v pondělí 15.února 2021 v 16:00 hod <.>
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 <.>
<br>
<br> Veřejné projednání bude konáno za dodržení v dané době aktuálních hygienických a epidemiologických
<br> opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy <.>
<br>
Cílem změny ÚPmB je vytvořit územní podmínky pro řešení deficitu parkovacích stání při ulicích Kyjevská <,>
<br> Labská mezi okrajovou částí obytného souboru Starý Lískovec a dálničním přivaděčem (silnice I/23,ul.Bítešská) <.>
<br> Jedná se o změnu celoměstského významu,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a
<br> stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh změny ÚPmB B2/2020-CM bude vystaven v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve
<br> III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 14.1.2021 do 22.2.2021 včetně,a dále na internetové
<br> adrese:
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4406270

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Brno
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz