« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení DZ VPS Barvířská - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPS_1-06_Spitalka_FAZE_B_-_LIST_05.1.pdf
58
<br> 60
<br> 3
<br> 5
<br> P 4SL
<br> SL
<br> TS
<br> MIMO VOZIDLA TSB,a.s.E 13
<br> B 1
<br> SL
<br> SL
<br> 60
°
<br> 2,0
<br> 3,8
<br> 5,2
<br> 2x SL
<br> SL
<br> 58
<br> 60
<br> 73
<br> 75
<br> 77
<br> 79
<br> 81
<br> 3
<br> B
a
r
v
íø
s
k
á
<br> HUP
<br> 5
<br> asf <.>
<br> k <.>
<br> bet <.>
<br> roš
t
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> P
<br> k <.>
k <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových
tabulek E 13 s označením příslušných režimů
<br> a doby platnosti.Vzhled samotného dopravního
<br> značení se řídí metodickými listy pro řešení dopravních
situací ve městě Brně č.16,17,18 <.>
<br> 1
<br> OBLAST 1-O6
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> S
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> Vzorový vzhled instalovaného
<br> značení V 10g,při kombinaci
s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí
dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové
<br> rozhodnutí o ZUK <.>
<br> parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy,které podléhají
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených
<br> Cejl
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ZÁŘÍ 2020
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 05.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0025-2020
UL.BARVÍ...
0018115_stred_Barvirska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/00440124/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0018115/2021 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-48810-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 22.09.2020) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Barvířská
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky
<br> (E13) s uvedením 1 MÍSTO MALKOL CZ,PO-PÁ 7-19h,a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště (V 10e) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Barvířská na
základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené
lhůtě doručeny <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4406267

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz