« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00WEO2G*
KUPAX00WEO2G
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 1986/2021/OŽPZ/RY
Spisová značka: SpKrÚ 88654/2020/OŽPZ
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 08.01.2021
<br>
<br>
<br> Závazné stanovisko
<br>
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,v přenesené působnosti podle § 29 odst.1 zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný správní orgán
dle § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád),a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst.1 písm.e) a § 11 odst.2
zákona číslo 201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší (dále jen zákon),vydává závazné stanovisko dle §11
odst.2 písm.b) a c) zákona k umístění stavby a provedení změny stavby zdrojů znečišťování
ovzduší
<br> provozovateli:
<br> ECOS Choceň s.r.o.<,>
Pernerova 95 <,>
565 01 Choceň <,>
IČ: 64791351 <,>
<br>
pro zdroje znečišťování v provozovně:
ECOS Choceň s.r.o.<,>
Vysokomýtská 358 <,>
565 01 Choceň <,>
<br>
<br> náležející příloze č.2 zákona pod kódem pod kódem 9.8.Aplikace nátěrových hmot,včetně
kataforetického nanášení,nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9.až 9.14 <.>,s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší <.>
<br>
Předmětem závazného stanoviska je
 doplnění technologie lakovny rozpouštědlových barev o robotickou linku společnosti GALATEK <,>
<br> a.s <.>,Na Pláckách 647,584 01 Ledeč nad Sázavou,sestávající ze dvou částí – linky nanášení
kapalných nátěrových hmot a linky nanášení kapalných nátěrových hmot vrchního laku,obě
vybavené robotem s případnou možn...

Načteno

edesky.cz/d/4406256

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
18. 01. 2021
18. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
15. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz