« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00VWXIG*
KUPAX00VWXIG
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 83612/2020/OŽPZ/RY
Spisová značka: SpKrÚ 48078/2019/OŽPZ
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 11.11.2020
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1
písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst.1 písm.e) a § 11 odst.2 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak,že podle § 11 odst.2 písm.d) zákona
<br>
vydává povolení
<br> provozu zdroje znečišťování ovzduší,vyjmenovaného v příloze č.2 zákona <,>
<br> nazvaného:
„Provoz na zpracování plastových materiálů - Žamberk“ <,>
<br> jehož provozovatelem je společnost
VÁŽEME s.r.o.<,>
Podskalí 78 <,>
565 01 Choceň <,>
IČ: 260 00 806
<br> s adresou provozovny
VÁŽEME s.r.o.<,>
Klostermanova 516 <,>
564 01 Žamberk <,>
<br> s umístěním na p.č.2184,2186/2,3782/2,2182/1,2181,4841,2183/2,2183/1,4840,3783/1 <,>
2160/5,2160/4,4981,3783/2,2160/11,2160/18,160/14,5043,2160/19,2160/12,5044
v katastrálním území Žamberk,v části areálu zrušeného závodu společnosti Intergal Vrchovina <,>
a.s <.>,Žamberk <.>
<br> Předmětem povolení je zpracování odpadních plastů regranulací s výrobou plastových
regranulačních směsí s celkovou projektovanou kapacitou vyšší než 3 000 t/rok,zdroj
znečišťování ovzduší,uvedený v příloze č.2 zákona pod kódem
► 6.5.Výroba nebo zpracování ostatních syntetických polymerů a kompozitů s výjimkou
<br> výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem,o celkové
projektované kapacitě vyšší než 100...

Načteno

edesky.cz/d/4406246


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
26. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
26. 01. 2021
25. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz