« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00VQIRA*
KUPAX00VQIRA
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 77687/2020/OŽPZ/RY
Spisová značka: SpKrÚ 73504/2020/OŽPZ
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 20.10.2020
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1
písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst.1 písm.e) a § 11 odst.2 zákona č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak,že podle § 11 odst.2 písm.d) zákona
<br>
<br> vydává povolení
<br>
provozu zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č.2 zákona
<br> provozovatele:
WILLI plast s.r.o.<,>
<br> T.G.Masaryka 1210 <,>
570 01 Litomyšl <,>
<br> IČ 275 40 243 <,>
<br>
v provozovně na adrese:
WILLI plast s.r.o.<,>
<br> T.G.Masaryka 1210 <,>
570 01 Litomyšl <.>
<br> Předmětem povolení je zdroj,vyjmenovaný v příloze č.2 zákona pod kódem:
6.5.Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů,s výjimkou výroby syntetických
polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem,o celkové projektované kapacitě vyšší než
100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo
větší,lisovna plastů,se zpracováním termoplastů <,>
 technologie pro přesné vstřikování a lisování při teplotách maximálně 200-250°C na celkem 13
<br> vstřikovacích lisech výrobců ENGEL,SELEX,BLAZE,LEADWAY,ARBURG pracujících
v nepřetržitém čtyřsměnném provozu <,>
<br>  o proměnlivé spotřebě surovin,závisející na aktuálních zakázkách (v roce 2017 - 218 tun,roce
2018 – 272 tun,roce 2019 - 234 tun),o celkové pr...

Načteno

edesky.cz/d/4406241


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
25. 01. 2021
25. 01. 2021
22. 01. 2021
22. 01. 2021
22. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz