« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Jarošov, chodník Na Svárově, zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3963-2021_Jarošov_chodník_Na_Svárově_zahájení_společného_říz.pdf (537 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19,686 01 Uherské Hradiště
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33
<br>
<br> 1
<br>
<br>
Váš dopis zn.: Město Uherské Hradiště <,>
<br> Zastoupené starostou
Ing.Stanislavem Blahou
IČ 00291471
Masarykovo náměstí č.p.19
686 01 Uherské Hradiště 1
<br> Zastoupené dle OŘ
MěÚ Uh.Hradiště
Odborem investic
Masarykovo náměstí č.p.19
686 01 Uherské Hradiště 1
<br>
Ze dne:
<br> Naše č.j.:
Spisová zn.:
<br> MUUH-SŽP/3963/2021/ZaplD
Spis/ 687/2021
<br> Počet listů/příloh: 0/0
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz
<br> Datum: 13.ledna 2021
<br>
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
<br> Dne 11.1.2021 podalo Město Uherské Hradiště,zastoupené starostou Ing.Stanislavem
Blahou,IČ 00291471,Masarykovo náměstí č.p.19,686 01 Uherské Hradiště 1
zastoupené dle OŘ MěÚ Uh.Hradiště,Odborem investic,Masarykovo náměstí č.p.19 <,>
686 01 Uherské Hradiště 1 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu „Uherské Hradiště – Jarošov – chodník v ulici Na Svárově“ na
pozemcích pozemková parcela 7/2,ostatní plocha,12/3,ostatní plocha,155/1,ostatní plocha <,>
737/1,ostatní plocha,743/8,ostatní plocha,752/4,ostatní plocha,886/3,ostatní plocha <,>
886/6,ostatní plocha,1685/2,ostatní plocha,142,ostatní plocha - vše v katastrálním území
Jarošov u Uherského Hradiště <.>
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Stavba obsahuje:
Realizace nového oboustranného chodníku podél ulice Na Svárově v Uherském Hradišti -
Jarošově v úseku od ulice Nová cesta po nemovitost č.p.49.Chodník bude od vozovky
oddělen silniční obrubou a od přiléhající zeleně obrubou záhonovou.Chodník bude v běžné
konstrukci ze štěrkodrti s povrchem ze zámkové dlažby.Chodník bude splňovat parametry pro
bezbariérové užívání staveb.V rámci realizace chodníku bude zesílena ko...

Načteno

edesky.cz/d/4406200

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz