« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Zličín - Zahájení územního řízení - Výstavba hasičské zbrojnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení územního řízení - Výstavba hasičské zbrojnice
Sídlo: Žalanského 291/12b,163 02 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 235 300 129
Pracoviště: Španielova 1280/28,163 00 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403
<br> IČO: 00231223 web: http://www.repy.cz e-mail: podatelna@praha17.cz
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.2000700399/0800
<br>
Stránka 1/5
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vaše značka:
<br> Číslo jednací: ÚMČP17 000594/2021/VYS/Ur
<br> Spisová značka: S-ÚMČP17 014808/2020
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail:
<br>
<br> Počet stran: 5
<br> Datum: 13.1.2021
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,IČO 00064581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
<br> které zastupuje společnost VMS projekt s.r.o <.>,IČO 27394361,Novorossijská 977/16,100 00 Praha 10-
<br> Vršovice (dále jen "žadatel") podal dne 21.9.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> souboru staveb v rámci záměru nazvaného:
<br>
<br> "Stavba 42977
<br> Výstavba hasičské zbrojnice v ulici Strojírenská,Praha Zličín" <,>
navržených na pozemcích č.parc.849,850,851,852,447/2 k.ú.Zličín <,>
<br> napojením na inženýrské sítě jsou dále dotčeny pozemky č.parc.749/7,451/1 a 699/13 k.ú.Zličín
<br> v Praze 5,Městská část Praha-Zličín
<br>
<br> Jedná se o výstavbu hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů s doprovodnými funkcemi včetně
<br> související technické a dopravní vybavenosti
<br>
<br> Záměr obsahuje:
<br> 1) hasičská zbrojnice zastavěné plochy cca 375,16m2 ( č.parc.447/2,852,851,850 k.ú.Zličín) <.>
Stavba je navržena jako dvoupodlažní,nepodsklepená,tvar jednoduchý kvádr o rozměrech max <.>
<br> 13,65x29m (2.NP ustupující od severní fasády o rozměrech max12,4x25,1m) s extenzivní zelenou
<br> plochou střechou ve dvou výškových úrovních,s výškou hlavní atiky na úrovni 367,13m n.m.B...

Načteno

edesky.cz/d/4406171

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Zličín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz