« Najít podobné dokumenty

Město Planá - Záměr pachtu nemovitosti č. 1/2021 - část pozemku p.č. 2129 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pachtu nemovitosti č. 1/2021 - část pozemku p.č. 2129 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní (272.4 kB)
MĚSTO PLANÁ
<br> Záměr pachtu nemovitosti č.1/2021 13.01.2021
<br> \ <.>
<br> Město Planá zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,Z á m e r propachtovat níže uvedenou nemovitost,která je zapsána na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Tachov.Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky <.>
<br> Tento záměr byl schválen radou obce dne 11.01.2021 <.>
<br> Další informace o podmínkách pachtu poskytne vedoucí správního odboru MěÚ Planá,kancelář č.8/21,I.poschodí budovy MěÚ Planá,tel 374 752 921,e- mail spravni©rnuplana.cz <.>
<br> Nemovitost k propachtování:
<br> — část pozemku p.č.2129,zahrada,výměra 450 m2 v k.ú.Planá u Mariánských Lázní
<br> Účel: zahrada
<br> Za město XXXXX XXX Cermáková v.r.vedoucí správního odboru MěU Planá

Načteno

edesky.cz/d/4406162

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz