« Najít podobné dokumenty

Obec Liběšice - Zveřejnění adresného záměru pachtu druhé části pozemku p.č. 185, k.ú. Horní Chobolice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liběšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění adresného záměru pachtu druhé části pozemku p.č. 185, k.ú. Horní Chobolice
Zveřejnění adresného záměru
pachtu druhé části pozemku p.č.185,trvalý travní porost,k.ú.Horní Chobolice,výměra
<br> 394 m2
dle § 39 odst.1 zákona o obcích
<br>
<br> Obec Liběšice zveřejňuje adresný záměr pachtu druhé části pozemku p.č.185,trvalý
travní porost,k.ú.Horní Chobolice,výměra 394 m2 <.>
Adresný záměr pachtu druhé části pozemku se zveřejňuje na základě žádosti manželů
Novákových,bytem Horní Chobolice čp.42,411 45 <.>
<br> Připomínky a dotazy,případně žádosti k předloženému adresnému záměru,lze podat
písemně do 15 dnů od zveřejnění na adresu: Obecní úřad Liběšice,411 46 Liběšice 6
nebo na e-mail: obec@libesice.cz nebo přímo v podatelně obecního úřadu <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podávání protinámitek jinými osobami.Po uplynutí lhůty pro
zveřejnění záměru rada obce vybere vhodného zájemce <.>
<br> Zveřejněno: 13.01.2021
Sejmuto: 29.01.2021
<br> XXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
místostarostka obce
<br> Obec Liběšice
411 46 Liběšice 6,tel: +420 416 798 112,e-mail: obec@libesice.cz
IČO: 00263893,DIČ: CZ 00263893,Česká spořitelna,č.ú.1003709319/0800

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liběšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz