« Najít podobné dokumenty

Obec Bystré - Pozvánka na OZ 20.1.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystré.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na OZ 20.1.2021.pdf [0,41 MB]
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Bystré
<br> konané dne 20.ledna 2021 od 19:30 hod v místnosti SPOZ č.p.88
<br> Program:
<br> 1.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Čtení a kontrola plnění úkolů daných usnesením č.24 -2018-2022 ze dne 9.12.2020
<br> 4.Došlá pošta
<br> 5.Informace o provedených rozpočtových opatřeních
<br> 6.Informace o průběhu prací na akci ZSDVOB – výsledek kolaudace,další práce <.>
<br> 7.Projednání žádosti o dotaci na rok 2021 pro ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s,Dobřany ve výši 108.000,-Kč
<br> na provozování ZŠ včetně schválení podmínek o poskytnutí dotace dle VPS <.>
<br> 8.Projednání žádosti o dotaci na rok 2021 pro ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o.p.s,Dobřany ve výši 80.000,-Kč
<br> na provozování MŠ včetně schválení podmínek o poskytnutí dotace dle VPS.<.>
<br> 9.Projednání zásad o poskytnutí dotace pro SDH na rok 2021 Bystré dle veřejnoprávní smlouvy ve výši
<br> 40.000,-Kč
<br> 10.Informace o provedených inventurách k 31.12.2020
<br> 11.Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě q dohodu o
<br> umístění stavby č.IV-12-2021465/VB/1 ke stavbě “Bystré,p.č.106/1 – Úprava KNN,KNN“
<br> 12.Práce v obci
<br> 13.Zpráva o odpadovém a lesním hospodářství a kultuře v obci
<br> 14.Různé,diskuze
<br> 15.Přijetí usnesení
<br> 16.Závěr
<br>
<br> V Bystrém dne 13.01.2021
<br> XXXX XXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/4406151

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystré      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz