« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Vrátno.<.>
<br>
„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019“
<br>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve
<br> věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> 0
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti
se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br>
V průběhu roku 2019 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva
průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů <.>
<br>
Ve Vrátně dne : dne 21.2.2020
<br>
Vyhotovil ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4406056

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz