« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - PŘÍLOHA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘÍLOHA
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
<br> V souladu s ustanovením & 18 zákona č.10611999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Vrátno.<.>
<br> „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020“
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve“ věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených vsouvlslosti 0 se soudními řízenimi o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> GOOD
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění O nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br>.g) počet stížnosti podaných dle & 16a zákona,včetně 0 důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení '
<br> j h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br> V průběhu roku 2020 odpovídali pracovnici obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů <.>
<br> Ve Vrátně dne : dne 13.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406054

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz