« Najít podobné dokumenty

Obec Mysliboř - Zápis z jednání zastupitlelstva obce dne 28.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mysliboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis
z 6.zasedání Zastupitelstva Obce Mysliboř v roce 2020
<br> konaného dne 28.12.2020
<br>
Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXX XXXXXX
<br>
<br> Program:
<br> X) Úvod
<br> 2) Výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu „VODOVOD MYSLIBOŘ –
PŘIVADĚČ“ a „VODOVOD MYSLIBOŘ – ZÁSOBOVACÍ ŘADY“
<br> 3) Závěr
<br>
<br> Bod I/1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Navrženi: zapisovatel: XXXXX XXXXXXX
<br> ověřovatelé: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Usnesení č.XXXXXXXX/X/X:
<br> Zastupitelstvo obce Mysliboř schvaluje zapisovatele a ověřovatelé zápisu
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> Bod I/2 - Kontrola minulého zápisu z 02.12.2020
<br> Předsedající vznesl dotaz,zda má někdo námitky k zápisu z 02.12.2020.Tento zápis je bez připomínek
<br> všech přítomných zastupitelů <.>
<br>
<br> Bod I/3 - Seznámení s programem zasedání
<br>
<br> Usnesení č.20201228/1/3:
<br> Zastupitelstvo obce Mysliboř schvaluje výše uvedený program zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br> PROJEDNÁNÍ PROGRAMU
<br>
Bod II - Výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu „VODOVOD MYSLIBOŘ – PŘIVADĚČ“
<br> a „VODOVOD MYSLIBOŘ – ZÁSOBOVACÍ ŘADY“ <.>
<br> Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení,které se konalo dne 16.12.2020
<br> na dodavatele stavebních prací a stavebních prací pro vodovodní a kanalizační potrubí <.>
<br> Předmět veřejné zakázky byl rozdělen na dvě etapy,a to: I.etapa – přivaděč a II.etapa – zásobovací
<br> řady.Svou nabídku zaslalo 12 potenciálních dodavatelů.Nabídky byly hodnoceny dle § 114 a násl.zákona
<br> podle jejich ekonomické výhodnosti,a to podle nejnižší nabídkové ceny za celý rozsah předmětu veřejné
<br> zakázky.Nejnižší nabídková cena byla jediným kritériem hodnocení s váhou 100 % a předmětem
<br> hodnocení byla nabídková ...

Načteno

edesky.cz/d/4405997

Meta

Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mysliboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz