« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočet na rok 2021 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 (135.8 kB)
OdPa SpPo Rozpočet Text rozpočtu
<br> Příjmy
<br> 1111 900 000,00 daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
<br> 1112 50 000,00 daň z příj.fyz.os.ze sam.č <.>
<br> 1113 80 000,00 daň z přij.fyz os.z kap.č <.>
<br> 1121 780 000,00 daň z příj.právnických osob
<br> 1122 15 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
<br> 1211 1 700 000,00 daň z přidané hodnoty
<br> 1340 265 000,00 poplatek za prov.sys.lik.kom.o
<br> 1341 6 200,00 poplatek ze psů
<br> 1361 1 600,00 správní poplatky
<br> 1381 25 000,00 daň z hazardních her
<br> 1511 450 000,00 daň z nemovitostí
<br> 4 272 800,00 daňové příjmy celkem
<br> 1032 70 000,00 prodej dřeva
<br> 3399 25 000,00 zál.kultury -příjem z pronájmu
<br> 3421 12 000,00 využ.vol.času mládeže - dar
<br> 3429 10 000,00 zájm.činnost VČA pronájem
<br> 3613 4 000,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
<br> 3639 173 200,00 pozemky
<br> 3722 3 500,00 odpad - příjem pytle
<br> 3725 75 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
<br> 372 700,00 nedaňové příjmy celkem
<br> 4112 54 500,00 neinv.přij.transf.ze SR
<br>
<br> Příjmy celkem 4 700 000,00
<br>
<br> Výdaje
<br> 1031 40 000,00 pěstební činnost - DPP
<br> 1032 15 000,00 produkční činnost - služby
<br> 2219 2 240 000,00 pozemní komunikace
<br> 3111 50 000,00 mateřská škola-neinvestič.tran
<br> 3326 30 000,00 kultur.památky-oprava
<br> 3341 10 000,00 rozhlas -opravy a udržování
<br> 3399 120 000,00 záležitosti kultury
<br> 3429 38 000,00 VČA+ sport
<br> 3631 90 000,00 veřejné osvětlení
<br> 3639 27 000,00 pozemky
<br> 3721 40 000,00 nebezpečný odpad
<br> 3722 110 000,00 sběr a svoz TKO
<br> 3723 60 000,00 velkoobjemový odpad
<br> 3725 150 000,00 tříděný odpad
<br> 3745 581 000,00 péče o vzhled obce
<br> 5213 35 000,00 rezerva-kriz.opatření
<br> 5512 77 000,00 požární ochrana
<br> 6112 830 000,00 zastupitelstvo obce
<br> 6171 1 613 000,00 správa obce
<br> 6310 4 000,00 služby peněž.ústavů
<br> 6320 25 000,00 pojištění majetku a odpověd <.>
<br> 6399 15 000,00 platby daní a poplatků obec
<br>
<br> Výdaje celkem 6 200 000,00
<...
 (94.55 kB)
Obec Rokytá
<br> IČO: 48679836
<br> Schválený rozpočet na rok 2021
<br> Rozpočet je schválený schodkový,v paragrafovém znění <.>
<br> Schodek bude krytý z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX Rozpočet sestavila: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta hospodářka
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Vyvěšeno na EÚD:

Načteno

edesky.cz/d/4405933

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz