« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - OHR - oznámení o zveřejnění 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO OHR -schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-26
2022 2023 2024 2025 2026
<br> Daňové příjmy 0 0 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 6200 7000 7000 7000 7000
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0
<br> Přijaté dotace 2000 500 500 500 500
<br> Příjmy celkem 8200 7500 7500 7500 7500
<br> Úvěry krátkodobé 0 0 0 0 0
<br> Úvěry dlouhodobé 140 130 130 130 130
<br> Úvěry celkem 140 130 130 130 130
<br> Příjmy celkem 8340 7630 7630 7630 7630
<br> Běžné výdaje 7040 6030 7280 7280 7280
<br> Investiční výdaje 1170 1470 220 220 220
<br> Splátky úvěrů 130 130 130 130 130
<br> Výdaje celkem 8340 7630 7630 7630 7630
<br> Schválený valnou hromadou 21.12.2020 usnesením č.201221/6
<br> OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE
<br> Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO 04394895
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> (v tis.Kč)
<br> V červnu 2018 byla podepsaná úvěrová smlouva na nákup hal ve výši 1 300 000Kč <.>
<br> Doba splatnosti 10 let <.>
OHR - schválený rozpočet 2021 dle z.č. 23_2017
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE- ROZPOČET NA ROK 2021
<br> Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč IČ: 04394895
<br> Text OdPa Pol ZJ UZ SR 2020 UR 2020 stav k 30.9.2020 NR 2021 -MD NR 2021 -Dal
příjmy od obcí za svoz uložení odpadu 3729 6 830 580 6 830 580 5 219 607,21 6 930 580,00
<br> obecné příjmy z finanční operací – přijatý úrok 6310 1 000 1 000 0 1 000,00
<br> příjmy z prodeje zboží 2112 520,00
<br> příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2132 220 000 220 000 188 250,15 220 000,00
<br> ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené 2329 313 217,44
<br> neinvestiční přijaté transfery 4121 300 000 200 138 35 000,00
<br> neinvestiční přijaté transfery 4122 99 862
<br> Příjmy 7 351 580 7 351 580 5 756 594,80 7 151 580,00
<br> odpadové hospodářství (služby OHR services
<br> s.r.o <.>,nájem,mzdy,účetnictví,poradenství,PC <,>
<br> materiál)
<br> 3729 6 521 580 6 900 880 5 293 685,16 7 121 580,00
<br> bankovní poplatky 6310 30 000 30 000 19 072,11 30 000,00
<br> Výdaje 6 551 580 6 930 880 5 312 757,27 - 7 151 580,00
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8115 -347 142 -
<br> dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8123 1 300 000 1 300 000 1 300 000,00
<br> splacení půjčky 8124 -96 696 128 928,00 -
<br> Rozpočet včetně financování 7 151 580,00 7 151 580,00
<br> Schválený valnou hromdou 21.12.2020 usnesením č.201221/5
oznámení_o_zverejnění_střednědobý výhled 2022-2026
O b ě h o v é h o s p o d á ř s t v í R e n e s a n c e <,>
<br> n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T e l č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Členské obce DSO OHR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu DSO OHR na
<br> roky 2022 - 2026
<br> Schválený střednědobý výhled DSO OHR na roky 2022 -2026 je zveřejněn
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách DSO OHR (záložka DSO OHR – střednědobý výhled)
<br> http://www.odpady.telc.eu/dso_ohr/strednedoby_vyhled
<br>
<br> - v listinné podobě v kanceláři Services s.r.o <.>,na Sádkách 453,588 56 Telč (naproti
<br> Živnostenskému odboru)
<br>
<br>
<br> Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách,viz.zákon č.24/2017 Sb
<br>
<br>
<br>
V Telči 13.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
předseda OHR
oznámení_o_zverejnění_rozpočtu 2021
O b ě h o v é h o s p o d á ř s t v í R e n e s a n c e <,>
<br> n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T e l č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Členské obce DSO OHR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO OHR na rok 2021
<br> Schválený rozpočet DSO OHR je zveřejněn
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách DSO OHR (záložka DSO OHR – rozpočet)
<br> http://www.odpady.telc.eu/dso_ohr/rozpocet
<br>
<br> - v listinné podobě v kanceláři Services s.r.o <.>,na Sádkách 453,588 56 Telč (naproti
<br> Živnostenskému odboru)
<br>
<br>
<br> Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách,viz.zákon č.24/2017 Sb
<br>
<br>
<br>
V Telči 13.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
předseda OHR

Načteno

edesky.cz/d/4405915

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz