« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog (895)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog (895)
Stránka 1 z 5
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX)
<br> v Oddělení péče o přírodu a krajinu (452) <,>
<br> Regionální pracoviště Střední Čechy (450)
<br>
<br> Praha 13.1.2021,č.j.: SR/0003/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 13.1.2021
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: krajinný ekolog;
<br>  Pozice: XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX);
<br>  Obor služby: XX.Ochrana přírody a krajiny;
<br>  Oddělení: péče o přírodu a krajinu (452);
<br>  Odbor: Regionální pracoviště Střední Čechy (450);
<br>  Služební úvazek: 1,0;
<br>  Služební poměr: na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické
zkoušky);
<br>  Místo výkonu služby: Praha Podbaba;
<br>  Předpokládaný nástup: 1.3.2021 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  Koordinaci a monitorování přípravy a realizace projektů,přípravu procesu
výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie <,>
koordinaci přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů,poradenskou
a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci Operačního programu
životní prostředí <.>
<br>  Příjem jednotlivých žádostí (projektů) <.>
<br>  Kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí žádosti dle platných
pravidel prioritní osy 4 Operačního programu životní prostředí <.>
<br>  Hodnocení žádostí z hlediska technických a ekologických kritérií <.>
<br>  Konzultační činnost v oboru svého profesního zaměření <.>
<br>  Kontrolu realizace projektů podpořených z prioritní osy 4 Operačního
programu životní prostředí <.>
<br>  Sledování a hodnocení opatření krajinotvorných programů a jiných programů
financování z hlediska dopadu na přírodu a k...

Načteno

edesky.cz/d/4405541


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
14. 06. 2022
14. 06. 2022
10. 06. 2022
03. 06. 2022
02. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz