« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - změna územního plánu Nedomice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210113160254.pdf (PDF 66.98 kB)
| OBECNÍÚŘAD oňísv [ Došlo 414! „70.11
<br> dne: Pu duch-y; <.>
<br> OBEC NEDOMICE,okres Mělník
<br> „ Nedomice 78,277 14 Dřísy ICO: 00662259,tel.602 456 890,email: obechedomice.czl dat.schránka: ja3asm2
<br> V Nedomicích dne 8.1.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> v VOZNÁMENÍ v ZVEREJNENÍ ÚDAJÚ o VYDANÉ ZMENE C.1 UZEMNIHO PLANU NEDOMICE
<br> a úplného znění Územního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č.1
<br> Obecní úřad Nedomice,jako pořizovatel příslušný k pořizování Změny č.l územního plánu Nedomice podle ustanovení 5 6 odstavec 2/ splněním ustanovení 5 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 5 165,odst.3 a ve spojení s š 20 stavebního zákona údaje o vydané Změně č.1 územního plánu Nedomice následně:
<br> 1.Změna č.1 územního plánu Nedomice byla vydána Zastupitelstvem obce Nedomice dne 21.12.2020 formou opatření obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 6.1.2021 <.>
<br> 2.Změna č.1 územního plánu Nedomice a úplné znění Uzemního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č.1 jsou uloženy u:
<br> a) Pořizovatele - Obecní úřad Nedomice b) Stavebního úřadu Všetaty c) Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu d) Úřadu územního plánování - MěÚ Neratovice 3.Doklady o pořízení Změny č.1 územního plánu Nedomice jsou uloženy u obce,kde je možné do nich nahlížet <.>
<br> 4.Zveřejnění údajů o vydané Změně č.1 územního plánu Nedomice a úplného znění Uzemního plánu Nedomice po vydání jeho Změny č.1 způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 5 165 odst.3 stavebního zákona je zajištěno na adrese:
<br> hth/wwwnedomicecz
<br> —— —- —,_ _ _,„ Ing.XXXXX XXXXXXXX ý/á/ WWW? D'gltčvllne pOdepsal starostka obce Nedomice Jitka Styksová Datum: 2021.01.08 12:33:39 +01 '00'

Načteno

edesky.cz/d/4405521

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz