« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 21/2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT 21-2020 GDPR.pdf [0,29 MB]
Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle příslušných ust.zák.č <.>
<br> 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na Obecním úřadě
obce Těšetice
<br> Obec T ě š e t i c e
<br> Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX
<br> konaného dne XX.prosince 2020 ve Společenské síni OÚ Těšetice od 17:00 hodin
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.21/2020 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.rozpočtové opatření č.16 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2020.PŘÍLOHA č.2
1.4.Dodatek č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.8.2020 s firmou Spro stavby,obchod,dopravu a služby,s.r.o.IČO:
<br> 26823411,stavební akce „Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení (toalety)“,předmětem dodatku jsou
<br> vícepráce a méněpráce vzniklé během výstavby <.>
<br> 1.5.podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu Ministerstva zemědělství „129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2021.“ – bude požádáno o dotaci na opravu těchto staveb:
<br> a.kamenný kříž Rataje (kříž na pozemku parc.č.257/73,k.ú.Rataje u Olomouce) <,>
b.sousoší sv.XXXXXX a Metoděje Rataje (sousoší na pozemku parc.č.68/1 k.ú.Rataje u Olomouce) <,>
<br> včetně souhlasu obce Těšetice s touto stavební akcí <.>
<br> 1.6.rozpočet Základní školy a mateřské školy Těšetice,783 46,p.o <.>,IČO: 71005790,na rok 2021 PŘÍLOHA č.3
1.7.střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Těšetice,783 46,příspěvkové organizace,IČO: 71005790 na
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4405402

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz