« Najít podobné dokumenty

Obec Předklášteří - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK-rekonstrukce místního kroje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Předklášteří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK -rekonstrukce místního kroje (816.17 kB)
SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Smlouva č.JMK066796/20/OK
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> kontaktní osoba:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spoj ení: dotační výdajový účet: (dále také „poskytovatel“)
<br> a 2.Obec Předklášteří
<br> zastoupená:
<br> sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> kontaktní osoba:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení: č.ú.:
<br> (dále jen „příj emce“)
<br> JUDr.Bohumilem Šimkem,hejtmanem Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno <.>
<br> 70888337
<br> CZ70888337,je plátce DPH
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> nodzakova.ivona©j mk.cz
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 35-141 662026 7/0100 (sloužíi pro vratky dotace)
<br> MgA.Petrou Bendovou,starostkou náměstí 5.května 1390,666 02 Předklášteří 003 65 416
<br> CZ00365416,je plátce DPH
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> info©dsotisnovskocz
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 28820641/0100
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Článek 1.Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na
<br> realizaci akce Rekonstrukce místního kroje na Tišnovsku v rámci projektu Setkání v krojích v Předklášteří (dále jen „akce“),na základě žádosti evidované pod č.j <.>
<br> 36682/2020 <.>
<br>.Dotace je poskytována na základě Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020,schváleného Radou Jihomoravského kraje na 130.schůzi dne 13.01.2020 usnesením č.9117/20/R130 (dále jen „Dotační program“) <.>
<br>.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude akci realizovat na vlastní zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,veřejným zájmem,podmínkami této smlouvy a Dotačním programem,který je zveřejněn na http://dotace.kr-iihomoravskycz,a tO nejpozději do 31.12.2020.V případě,že k realiza...

Načteno

edesky.cz/d/4405400

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Předklášteří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz