« Najít podobné dokumenty

Obec Předklášteří - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK-havarijní stav náhonu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Předklášteří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (696.9 kB)
[';—:** ":.—\\.(O \f'x n'“.<.> :“ ; „'.<.> "h.\ a XXX “
<br> S—mlaní stran—y:
<br> X.Jihomoravský kraj zastoupený:
<br> sídlo:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> kontaktní osoby:
<br> tel.: e-mail:
<br> bankovní spojení: dotační výdaj ový účet: je plátce DPH
<br> (dále také „poskytovatel“) a
<br> 2.obec Předklášteří zastoupená:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení:
<br> č.ú.:
<br> je plátce DPH
<br> (dále jen „Příj emce“)
<br> SMLOUVA
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Smlouva č.JMK059938/19/OKH
<br> JUDr.Bohumilem Šimkem,hejtmanem
<br> Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno
<br> 70888337
<br> CZ70888337
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,oddělení právní a ekonomické Ing.XXXX XXXXXXXXXX,oddělení právní a ekonomické Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX,oddělení právní a ekonomické XXX XXX XXX,XXX 658 908,541 658 838 radova.petra©kr—jihomoravsky.cz
<br> vykydalova.jana©kr-jihomoravsky.cz svobodova.mlchaela©kr-j1homoravskycz
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
<br> MgA.Petrou Bendovou,starostkou nám.5.května 1390,666 O2 Předklášteří 00365416
<br> CZOO36541 6
<br> 549410170
<br> obec©predklasteri.cz
<br> Česká národní banka
<br> 94-1716641/0710
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> _Článek 1.Učel dotace
<br> V_Pomoc_obcím_0 ] 201 9
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Havarijní stav náhonu - Předklášteří“ (dále jen „projekt“),na základě žádosti včetně příloh evidované pod č.j.JMK 42206/2019 <.>
<br> 2.Příjemce dotaci příj ímá a zavazuje se,že bude projekt realizovat vlastními silami,na vlastní zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,veřejným zájmem,podmínkami této smlouvy,ato nejpozději do 30.11.2020.V případě,že krealizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy,prohlašuje příjemce,že toto ustanovení smlouvy bylo ...

Načteno

edesky.cz/d/4405399

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Předklášteří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz