« Najít podobné dokumenty

Obec Častolovice - Veřejná výzva č. 01/2021 -Pracovník pro úklid veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častolovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
Masarykova čp.10,Častolovice 517 50
Telefon: 494 320 106,e-mail: e-podatelna@ou-castolovice.cz web: www.ou-castolovice.cz IČO: 274780
<br>
1/2
<br> V souladu s ustanovením § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků a o změně
některých zákonů,v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje
<br>
<br> VEŘEJNOU VÝZVU Č.01/2021
na dvě místa
<br> Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
–
<br> Pracovník pro úklid veřejného prostranství
<br>
 Místo výkonu práce
<br> Úřad městyse Častolovice,Masarykova 10,517 50 Častolovice - celé katastrální území městyse Častolovice
<br>
<br>  Platové zařazení
<br> Odpovídající druhu práce a ukončenému vzdělání podle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění
pozdějších předpisů,nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>
Úvazek – 40 hodin týdně – 100%
<br>
 Předpokládaný termín nástupu
<br>  Dohodou po ukončení výběrového řízení,nejpozději 1.března 2021
<br>
<br>  Obecné předpoklady podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br>  Fyzická osoba,která je státní občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem
<br> a má v ČR trvalý pobyt
<br>  Dosažení věku 18 let
<br>  Způsobilost k právním úkonům
<br>  Bezúhonnost
<br>
<br>  Požadavky na uchazeče
<br>  Základní vzdělání
<br>  Samostatnost v práci a schopnost řešit složité situace
<br>  Vysoké pracovní nasazení a flexibilita
<br>  Schopnost práce v terénu (znalost místních poměrů výhodou)
<br>  Zdravotní způsobilost
<br>  Znalost různých technických prací
<br>
<br>  Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti
<br>  jméno,příjmení a titul zájemce
<br>  datum a místo narození zájemce
<br>  státní příslušnost zájemce
<br>  místo trvalého pobytu zájemce
<br>  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
<br>  datum a podpis zájem...

Načteno

edesky.cz/d/4405378

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častolovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz