« Najít podobné dokumenty

Městys Mladé Buky - Výběrové řízení na pozici účetní Úřadu městyse Mladé Buky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Mladé Buky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici účetní Úřadu městyse Mladé Buky
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy Tajemnice Úřadu městyse Mladé Buky vyhlašuje
<br> v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> veřejnou výzvu
<br> na místo název ÚSC: Úřad městyse Mladé Buky druh práce: účetní místo výkonu práce: Krkonošská čp.186,Mladé Buky platová třída: 9.- 10.' pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> termín možného nástupu: 1.3.2021 nebo po dohodě
<br> Stručné vymezení pracovní náplně:
<br> > Výkon komplexní ekonomicke agendy při finančním hospodaření města a jeho přezkumu,při sestavování rozpočtu města a při uplatnění zákona č.235/2004 Sb <.>,o XXXX zpřidane hodnoty vpraxi územních samosprávných celků,zejména:
<br> komplexní vedení účetnictví účetní jednotky,koordinace účtování o stavu,pohybu a rozdilu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky & vedeni účetních knih
<br> \/ sestavování rozpočtu organizace
<br> / kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje,provádění rozborů a stanovování návrhů na opatření.Navrhování,přijímání a projednávání rozpočtových změn <.>
<br> “ samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty a agendy daně z příjmu a zajišťování daňového řízení se správcem daně <.>
<br> ( zajišťování financováni organizace (agendy finančních zdrojů,úvěrové agendy,Zúčtovaciho a platebního styku)
<br> / zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.Zpracování a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor <.>
<br> Předpoklady: - Dle ustanovení % 4 odst.1 a 2 zákona Požadavky:
<br> : Dosažené vzdělán/f minimálně vyšší odborné či střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru či zaměření
<br>.Požadované znalostí _ dobrá znalost legislativy a dalších pravidel na úseku hospod...

Načteno

edesky.cz/d/4405345

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Mladé Buky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz