« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Březno - Oznámení | prodej pozemku č. 291|110 k.ú. Velké Březno | OBÁLKOVÁ METODA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Březno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obálková metoda | prodej pozemku č. 291|110 k.ú. Velké Bř
Obec Velké Březno
Děčínská 211,Velké Březno,PSČ 403 23
Stránky obce: www.velke-brezno.cz e-mail: obec@velke-brezno.cz
IČ: 00 267 139 DIČ CZ 00267139 ID datové schránky: kmebaq8
<br> _____________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Prodej pozemku č.291/110 k.ú.Velké Březno
obálková metoda
<br>
Pozemek č.291/110 v k.ú.Velké Březno o výměře 555 m2,ostatní plocha.Pozemek je bez
<br> základové desky,inženýrské sítě jsou přivedeny na svou hranici.Záměr prodeje byl schválen na
<br> 15.jednání zastupitelstva dne 14.12.2020,usnesením č.243/2020.Záměr prodeje byl zveřejněn
<br> 16.12.2020 - 4.1.2021 <.>
<br> Nabídková cena pozemku je nejméně: 434.500,-Kč
<br>
<br>
<br>
a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím,že nemovitost bude prodána nejvyšší
<br> nabídce <,>
<br>
<br> b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce,a to buď zapečetěné
<br> nebo jinak upravené proti otevření,obsahující list papíru,na kterém bude uvedena nabídková
<br> XXXX v korunách,která musí být stejná nebo vyšší než cena nabídnutá zastupitelstvem <,>
<br> zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru.Nabídka bude současně opatřena jménem <,>
<br> případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce s uvedením data a místa podpisu <,>
<br>
<br> c) na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude
<br> uvedena věta „ PRODEJ p.p.č.291/110 NEOTVÍRAT“.Jednotlivé nabídky budou podatelnou
<br> OÚ označeny datem doručení a předány do úschovy starostovi obce.Obálku s nabídkou lze
<br> doručit poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně do podatelny obecního úřadu <,>
<br>
<br> d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání <,>
<br>
<br> e) lhůta pro podání nabídky končí dne 22.1.2021 ve 12:00 hod.O XXX,zda je dodržena lhůta
<br> rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta obce Velké Březno
<br>
<br>
<br> Vy...

Načteno

edesky.cz/d/4405195

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Březno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz