« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Rozpočet na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kapitálové výdaje
§ Pol.Text v tis.Kč
2212 Silnice
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby - rezerva XX
<br> XXXX Silnice
<br> 6123 Dopravní prostředky - rezerva 100
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 6130 výkup pozemků - cyklostezka 200
<br> 2321 Odvádění odpadních vod
6121 budovy,XXXX a starby (kanalizace Pod Borovníkem) XXX
<br> XXXX Mateřské školy
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby (MŠ Kamechy,klimatizace) XX XXX
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 6122 stroje,přístroje a zařízení - vnitřní vybavení MŠ Kamechy 450
<br> 3745 Péče o vzdhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 6122 stroje,přístroje a zařízení - rezerva 50
<br> 5512 Požární ochrana
<br> 6121 budovy,XXXX a stavby (rekonstrukce has.Zbrojnice X XXX
<br> 6171
<br> 6122 stroje,přístroje a zařízení (multifunkční kopírka) 100
<br> 21 534
<br>
<br> CELKEM
<br> Kapitálové výdaje městské části Brno-Žebětín v roce 2021 po doplnění
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2021 po doplnění
<br>
<br>
1 - daňové
<br> 1122 daň z příjmu právnických osob 0
<br> 1341 poplatek ze psů 208
<br> 1342 ubytovací poplatky 32
<br> 1343 poplatek za užívání veř.prostran.30
<br> 1344 poplatek ze vstupného 10
<br> 1361 správní poplatky 250
<br> celkem 530
<br>
<br>
2 - nedaňové
<br> 1019 - 2131 příjmy z pronájmu pozemku 40
<br> 2169 - 2212 sankce 20
<br> 3633 - 2139 pronájem plynovodu 320
<br> 3639 - 2132 příjmy z pronájmu ost.nemov.30
<br> 6171 - 2111 příjmy z poskyt.služeb a výr.120
<br> 6171 - 2139 příjmy z pronájmu majetku 125
<br> 6171 - 2321 přijaté neinvestiční dary 4
<br> 2420 splátka úvěru SK Žebětín 88
<br> 6171 - 2229 ostatní přijaté vratky transferů 0
<br> 6171 - 2324
přijaté nekapitálové přísp.a
náhrady 0
<br> 6171 - 2329 ostatní nedaňové příjmy 0
<br> 6171 - 3113 příjmy z prodeje DHM 0
<br> 6310 - 2141 příjmy z úroků 1
<br> 6402 - 2226
finanční vypořádání minulého
roku 0
<br> celkem 748
<br>
4 - dotace
<br>
<br> 4112 neinvestiční dotace ze SR 2 293
<br> 6330 - 4137 Neinvestiční dotace od obcí 24 978
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 2 107
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 202
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 65
<br> 6330 - 4137 neinvestiční dotace od obce 202
<br> 6330 - 4137
investiční transfery přijaté od
města 0
<br> 6330 - 4251
investiční transfery přijaté od
města 17 800
<br>
<br> 6330 - 4251
investiční transfery přijaté od
města 450
<br> 6330 - 4137 neinvestiční transfery od města 1 300
<br> 4111 neinvestiční dotace od SR 0
<br> 4116 neinvestiční dotace od SR 0
<br> 4116 ostatní neinvestiční dotace ze SR 0
<br> 4221 invest.transfery přijaté od města 0
<br>
financování
<br> 8115 převody z vlastních fondů FRR 1 000
<br> 0
<br> celkem 50 397
<br> Příjmy celkem 51 675
<br>
<br>
Výdaje (v tis.Kč)
<br>
§2212 - silnice
<br>
<br> 5137 drobný hmotný majetek 60
<br> 5139 všeobecný materiál 90
<br> 5154 el.energie 35
<br> 5169 nákup služeb 60
<br> 5171 opravy a udržování 50
<br> 6121 budovy,...

Načteno

edesky.cz/d/4405141

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz