« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Rozpočtové opatření č. 19/2020 Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 19/2020 Stáhnout
6 Oznámení o zveřejnění schválení rozpočtového opatření č.1912020 V souladu s ustanovením § 16 odst.5 zákona ě,25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,v platném znění,jsou schválená rozpočtová opatření na rok 2o2Q zveřejněna na internetových stránkách www.medlanky.cz,v sekci Úřad,rubrice Rozpočet 2020,podrubrice Rozpočtová opatření.Rozpočtové opatření MČ Brno-Medlánky č.19t2O2O bylo schváleno Radou městské části Brno-Medlánky na její 5a.schůzi,konané dne 31,12.2020.Do jeho listinné podoby je možné nahlédnut v kanceláři Úseku rozpočtu a financováni ÚrUČ Brno-Medlánky,Hudcova 23917,Brno,v přízemí budovy.JUDr.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX MČ Brno-Medlánky STATU]'I],<,>,' rl'; ::Iii O BRNOgnruo-meolÁttxy Hudcova 7,621 00 Brno -4- vyvěšeno: /3 4" !O24 Sňato:.(l' oY,ao 9bó>@6P.!oo)=o)1 É,j o)q.<.> d = o ť N,3§ oN 'x Loo'Ť 96Ét o-o U,C) Yc§ooocdt,o=.]C.oo(.)Coci(Eof,ooo.NofYoo.fEo(D0).(oo,aoť(\'@(r'.Eo)q)ď.ós:(úoooo-N oNoryNt:(ř) !,oooao,oo,o acN,o oF trŇ|+ '= e,§,a '= '> L> (/)N ood,řto,Ue9 :)!oo G,: > : 5i.nYoÉ,o,?É,o Éo,Noo,oNEo]aooL.l!oocoiI N]JoIíLoo oo oo^l<6,9 §Ec.l ď 8ú J oNao :c-.6o>oo,§9oH.oE cE,a=,q6 q6c,0-6,orEo,gPo6>Ýo9- 6N € š Ee,o) E,= o o.G o =,n !-ý ó 26ó oNo_o2a0)tra0)oaoortrO 0POr>Ý-oc'",N§=o,- aboc>)O oo= ž oclo,oo,o aEN,o oF ířn No_Ý@O@N NO(oÝNN(o (oo@O§NN ÝoNOo @oo ()oŇoNÝ |+xo :Ň :9 c> (,)N ď)oÝ@(oNN ON@o)@ Ý@o@Ýc.] (oŇo,6 oNoN o6Nor) oodoo1l)Ý,š t o,c řlfY ÝÝo,ONN c9oN6o (\N_@oo) @NŇOONÝ (\oo@ ooNÝ oo.6x > : 5!(/)! OOO OOO OOO ooo OOo OCO oď,o Oooóo(o oooooo@ oooooooo@ OoOoOOOOo(o ooo@ oooóoo@ aďo OOo Oo OOo moom mOOO ccc tro,Notrq),oNtro-Y6o.9o€ Nf óoO óO óoO oOo ď,oo ooo oo o§o orÝo ÝO ÝO ÝO JoíL OO oo N(r) oo Oo (,oo N(acc íLoo 6ÝNo loÝNo ()No oNo oÝN oÝNo o§lo§lo),ol=3 D o(Úc 5BruO.Eo-o.6GYEo,o! E.0.} oyoo> o,- F9X ztJJŇ o.(§o.o)tr,o,q)oo,loc,d,c)É,oo.6o-]!o.fNoaco^.- c! co,oN EooQ>qcoooz= ooo,oo,o acN,o oÉ ďi Oooó(o(a oO _ (oF-.-,+,§,! c> (,)N oo_NoNó oooNoN oodoo|Í)Ý,řt(l),0 ř9f! co(on(ooN ŇÝó(o o.9l.6'x > x €iú rř O OOO oÉ,oTÉ,...

Načteno

edesky.cz/d/4405134


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz