« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu občanské vybavenosti Kotlanova OR.Č. 7, Č.P. 2163, v Brně -Líšni
KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ č.j.: KCL-006/2021 Kulturní centrum Líšeň,příspěvková organizace,Kotlanova 2163/7,628 00 Brno,IČ: 00380717 zveřejňuje v souladu s ust.§39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.O obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Zřizovací listinou KC Líšeň ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČÁSTI OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI KOTLANOVA Č.P.2163,Č.OR.7,V BRNĚ-LÍŠNI NA POZEMKU P.Č.8364 V K.Ú.LÍŠEŇ.VŠE ZAPS.NA LV 10001 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ,KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO-MĚSTO Kulturní centrum Líšeň,příspěvková organizace tímto zveřejňuje záměr jednorázově i opakovaně pronajmout část nebytových prostor s obchodním názvem KOTLANKA LÍŠEŇ - volnočasové centrum,které mu zřizovatel - statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň - zapůjčuje do bezplatného užívání na základě Smlouvy o výpůjčce s tím,že dle platné zřizovací listiny zřizovatelem „zapůjčené nebytové prostory či pozemky,které nevyužije plně k výkonu svých činností,je KC Líšeň oprávněno nabídnout k využití jiným subjektům a svým jménem uzavírat smlouvy o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor či pozemků".PŘEDMĚT NÁJMU Prostory KOTLANKY LÍŠEŇ dle označení a v rozsahu: • Klubovna o výměře 82,2 m2 • Baletní sál o výměře 93,7 m2 • Zrcadlový sál o výměře 149 m2 • Herna o výměře 58,1 m2 • Učebna malá o výměře 10,7m2 • Učebna střední o výměře 17,2m2 • Učebna velká o výměře 32,6m2 • další prostory podle zájmu a to 1 jednotlivě ÚČEL NÁJMU Realizace volnočasových,sportovních,vzdělávacích,společenských,komunitních a kulturních akcí,aktivit a projektů DOBA NÁJMU Dle zájmu a na základě žádosti zájemců,max.v rozsahu od 1.ledna 2022 do 31.prosince 2022.Žádosti o nájem mohou žadatelé podávat kdykoliv v době od zveřejnění tohoto záměru až do konce uvedeného období.Podané žádosti budou vyhodnocovány a administrovány průběžně.NÁJEMNÉ Nájemné je stanoveno platným ceníkem,jehož aktuální verze je zveřejněna na webových stránkách www.kclisen.cz.Slevy z nájemného jsou poskytovány pouze na základě pro...

Načteno

edesky.cz/d/4405131


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz