« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu stavby občanského vybavení Klajdovská OR.Č. 28, Č.P. 1050, v Brně -Líšni
KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ č.j.: KCL-0007/2021 Kulturní centrum Líšeň,příspěvková organizace,Kotlanova 2163/7,628 00 Brno,IČ: 00380717 zveřejňuje v souladu s ust.§39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.O obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Zřizovací listinou KC Líšeň ZÁMĚR VÝPŮJČKY NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KLAJDOVSKÁ OR.Č.28,Č.P.1050 Č.P.1050,OR.Č.28,V BRNĚ-LÍŠNI NA POZEMKU P.Č.1656 V K.Ú.LÍŠEŇ,VŠE ZAPS.NA LV 10001 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ,KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO-MĚSTO.Kulturní centrum Líšeň,příspěvková organizace tímto zveřejňuje záměr jednorázově i opakovaně vypůjčit část nebytových prostor s obchodním názvem DĚLŇÁK LÍŠEŇ - kulturní dům,které mu zřizovatel - statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň - zapůjčuje do bezplatného užívání na základě Smlouvy o výpůjčce s tím,že dle platné zřizovací listiny zřizovatelem „zapůjčené nebytové prostory či pozemky,které nevyužije plně k výkonu svých činností,je KC Líšeň oprávněno nabídnout k využití jiným subjektům a svým jménem uzavírat smlouvy o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor či pozemků".PŘEDMĚT VÝPŮJČKY Prostory DĚLŇÁKU LÍŠEŇ dle označení a v rozsahu: • Velký sál včetně jeviště (výměra sálu 240,7 m2,výměra jeviště 100 m2) • Malý sál o výměře 110,7 m2 • Zázemí (kuchyňka,šatny) o výměře 46,1 m2 • další prostory podle zájmu a to i jednotlivě ÚČEL VÝPŮJČKY Realizace volnočasových,sportovních,vzdělávacích,společenských,komunitních a kulturních akcí,aktivit a projektů DOBA VÝPŮJČKY Dle zájmu a na základě žádosti zájemců,max.v rozsahu od 1.ledna 2022 do 31.prosince 2022.Žádosti o výpůjčku mohou žadatelé podávat kdykoliv v době od zveřejnění tohoto záměru až do konce uvedeného období.Podané žádosti budou vyhodnocovány a administrovány průběžně.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1) Vypůjčltel je oprávněn využívat společné prostory v objektu - foyer,chodby,wc.2) Bližší Informace o podmínkách výpůjčky nebytových prostor jsou zveřejněny na webových stránkách www.kcllsen.cz.3)...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz