« Najít podobné dokumenty

Město Úpice - Město Úpice, tajemnice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí majetkového odboru městského úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Úpice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Úpice, tajemnice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí majetkového odboru městského úřadu
MĚSTO
<br> ÚPICE
<br> Městský úřad Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
<br>
Tel.: 499 781 533
E-mail: mupice@upice.cz
https://www.upice.cz
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
tajemnice Městského úřadu Úpice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemnice městského úřadu Úpice
<br> vyhlašuje dne 13.1.2021 výběrové řízení v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,na obsazení místa
<br>
<br>
DRUH PRÁCE vedoucí majetkového odboru městského
úřadu
<br> VYKONÁVANÁ AGENDA: Komplexní zajištění činností vedoucího pracovníka
majetkového odboru.Pozn.: popis činností odboru
je k dispozici na webových stránkách města Úpice
(www.upice.cz) <.>
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Úpice
<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: podle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
platová třída 9 – 10 dle dosaženého vzdělání
<br> PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: duben 2021,popř.dle dohody
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím
<br> státním občanem a má v České republice trvalý pobyt1,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním
úkonům,je bezúhonná2,ovládá jednací jazyk a splňuje předpoklady zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým
se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské federativní republiky,České republiky a Slovenské republiky <.>
<br>
1
§ 65 a násl.zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> 2
za bezúhonnou se dle zákona nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně <,>
<br> nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tu...

Načteno

edesky.cz/d/4404878

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Úpice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz