« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (1.43 MB)
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
<br> náměstíT.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartačni znak/lhůta: 5/5
<br> Váš dopis zn.: 003/210016 Ze dne: 04.12.2020
<br> Spis.zn.: MUCL/30513/2020/OD/FD č.j.: MUCL/121806/2020 Počet listů: 4
<br> - „;;-33 -„_jj.„.\;g Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
<br> viz rozdělovnik
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> „i llllllilllllllllllllllll
<br> ceši—.-;32Eíi.d'OlZIi-:'x
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNiKACI
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,470 36 Česká Lípa,(dále jen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy"),jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu obchodní firmy Silnice LK a.5 <.>,IČ: 28746503,se sídlem Československé armády 4805/24,466 05 Jablonec nad Nisou,doručeného dne 04.12.2020 ve věci stanovení přechodně úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností,pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo kzajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2021 a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,470 80 Česká Lípa (dále jen Policie „ČR KŘPLK Di XXXXX Lípa") čj.: KRPL-XXXXXX-X/ČJ—XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.XX.2021 za použití ustanovení 9 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),podle ustanovení 5 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním provozu,za použití ustanovení 5 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ...

Načteno

edesky.cz/d/4403548

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuhaň (Česká Lípa)
04. 03. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
04. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz