« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 4.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 4.pdf
4/21 Statutá rni město Ostrava Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost „.e.: MěZ—___ 4,2.4.„zeer
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne: _________.<.> <.>
<br> \zlašde značka: za správnost:.<.>.á—_; n : <.>
<br> C_ej e MlCH/1439Í20íMil souběžně zveřejněna na internetu Sp.zn.: S-MICHI1439/2012 dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Fax: XXX XXX XXX Email: |milersky©michalkovice.ostravacz Datum: 6.1.2021
<br> VEŘEJNÁ VY'HLÁŠKA - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACICH
<br> Opatření obecné povahy podle 5 171 — 173 zákona č.50072004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Příkaz o trvalém dopravním značení č.1/2021
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a W třídy na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.361í2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podané žádosti ze dne 16.6.2020 žadatele,tj.statutárního města Ostravy,městského obvodu Michálkovice,IČ 008 45 451,Československé armády 325/106,715 00 Ostrava — Michálkovice (dále jen „žadatel),po písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství — Dopravního inspektorátu Ostrava,Výstavní 55,703 49 Ostrava — Vítkovice,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) a 5 78 odst.2 zákona o silničním provozu stanovil mistni úpravu provozu na místních komunikacích v následujícím rozsahu:
<br> 1) Umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci III.třídy č.22c,ul.Kamarýtova na pozemku parc.č.607/2 v katastrálním území Michálkovice <.>
<br> 2) Umístění 2 ks dopravních značek A12b „Děti“ a 2 ks dodatkových tabulek E4 „Délka úseku“ na místní komunikaci 111.třídy č.52...

Načteno

edesky.cz/d/4402584

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz