« Najít podobné dokumenty

Město Opava - informace o zveřejnění informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027"... 21-18 - Statutární město Opava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-18.pdf
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> Horní nám.69,746 01 Opava
<br> ililliilliililiiliiililiiiiliiiiiiillilililiiiii
<br> Magistrátu města Opavy MMOPX01STOWE 18/21
<br> Váš dopis zn:
<br> Ze dne: na úřední desku
<br> Naše značka: MMOP 3789/2021/Be
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pracoviště: Krnovská XXX
<br> Telefon: XXX XXX 815
<br> Fax: 553 756 141
<br> E-mail: irena.bednarova©opava-city.cz
<br> Datum: 11.01 „2021
<br> Informace o zveřejnění informace o oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027“ dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> Statutární město Opava zastoupeno Magistrátem města Opavy odborem majetku města oznamuje zveřejnění informace o oznámeni koncepce „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027“ dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <.>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout vlnformačním systému SEA na internetových schránkách http:/lmzpcz/sea pod kódem koncepce MZP283K <.>
<br> Každý může zaslat své písemně vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámeni koncepce na úřední desce dotčeného kraje.Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSÍL'O OPAVA
<br> odbor majetku města Magistrátu njés Opavy &
<br> Hornlnám st'_.<.> Š,601 Opava |G003005„.? : 209300535 Mgr.Bc.Pavel ltavský
<br> vedouci odbor majetku města
<br> vyvěšeno: 12.1.2021
<br> kontaktní údaje: tel: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: info©opava-city.cz,http:/[www.opava-citycz Uřední hodiny: PO: 8—11 12-17,UT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PA: 8—11 12-14 IČ: 00300535,DIČ: 0200300535,č.ú.: 27—1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Načteno

edesky.cz/d/4401979


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz