« Najít podobné dokumenty

Město Vsetín - Informace o vrácení dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetická využití odpadu - ZEVO Vsetín" na životní prostředí k doplnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vsetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o vrácení dokumentace vlivů záměru "Zařízení pro energetická využití odpadu - ZEVO Vsetín" na životní prostředí k doplnění
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
<br>
<br> Městský úřad Vsetín,Svárov 1080.755 24 Vsetín
Telefonní ústředna:571 491 111,571 414 256 • Fax: 571 419 278,571 419 967
<br> IČO: 00304450 • Bankovní spojení: ČSOB a.s <.>,pobočka Vsetín
<br>
<br>
č.j.: MUVS 3505//2021/OVV
<br> vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: miroslav.mikulencak@mestovsetin.cz
<br> datum: 12.ledna 2021
<br>
<br>
<br> Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>
<br>
<br> Informace o vrácení dokumentace vlivů záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu –
<br> ZEVO Vsetín“ na životní prostředí k doplnění
<br> Oznamovatel: Zásobování teplem Vsetín a.s <.>,Jiráskova 1326,755 01 Vsetín,IČO 45192588
<br> Umístění záměru: Město Vsetín,k.ú.Vsetín,parc.Č.6880,6881/2,6881/3,6879,6881/1,14640/1
<br>
<br> Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí),v platném znění (dále jen „zákon“) informaci o Vrácení dokumentace k doplnění <.>
<br> Dokumentaci záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ vracíme
<br> k doplnění v souladu s ust.§ 8 odst.5 zákona na základě vyjádření,které jsme k dokumentaci
<br> obdrželi v souladu s ust.§ 8 odst.3 tohoto zákona <.>
<br> Dopis,kterým byla dokumentace vrácena oznamovateli k doplnění,je zveřejněn v Informačním
<br> systému EIA na webových stránkách CENIA (https_//portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod
<br> kódem záměru ZLH879 <.>
<br>
<br> Přepracovaná dokumentace bude,v souladu s § 8 odst.6 zákona,zaslána k vyjádření dotčeným
<br> územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejněna v souladu s § 8 odst.2 zákona <.>
<br> Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude vydáno po dokončení
<br> procesu EIA.Proces EIA je možno sledovat v Informačním systému EIA na webových stránkách
<br> CENIA (https:...

Načteno

edesky.cz/d/4401966


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vsetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz