« Najít podobné dokumenty

Zlínský kraj - Posuzování vlivů na ŽP - vrácení dokumentace EIA k doplnění - ZEVO Vsetín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Zlínský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-vraceni-dokum-zevo-vsetin.pdf
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 386
761 90 Zlín e-mail: katerina.cerna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br> Odbor stavebního řádu
a životního prostředí
oddělení hodnocení ekologických rizik
<br> Úřední deska Zlínského kraje
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 11.ledna 2021 Mgr.XXXXXXXX XXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ÚPŽP-KC
<br>
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> Informace o vrácení dokumentace k doplnění
<br> Záměr: Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín
<br> Oznamovatel: Zásobování teplem Vsetín a.s <.>,Jiráskova 1326,755 01 Vsetín,IČO 45192588
<br> Umístění záměru: město Vsetín; k.ú.Vsetín,parc.č.6880,6881/2,6881/3,6879,6881/1,14640/1
<br> Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s § 16 odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),v platném znění (dále jen „zákon“) informaci o vrácení dokumentace k doplnění <.>
Dokumentaci záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ vracíme k doplnění
v souladu s ust.§ 8 odst.5 zákona na základě vyjádření,které jsme k dokumentaci obdrželi v souladu
s ust.§ 8 odst.3 tohoto zákona <.>
<br> Dopis,kterým byla dokumentace vrácena oznamovateli k doplnění,je zveřejněn v Informačním systému
EIA na webových stránkách CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru
ZLK879 <.>
<br> Přepracovaná část dokumentace bude,v souladu s § 8 odst.6 zákona,zaslána k vyjádření dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejněna v souladu s § 8 odst.2 zákona <.>
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude vydáno po dokončení
procesu EIA.Proces EIA je možno sledovat v Informačním systému EIA na webových stránkách
CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru ZLK879 <.>
<br> Datu...

Načteno

edesky.cz/d/4401954


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Zlínský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz