« Najít podobné dokumenty

Zlínský kraj - Oznámení koncepce: „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Zlínský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1553-21-ud-zjisz-mzp282k.pdf
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 373
761 90 Zlín e-mail:renata.cablova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
Odbor stavebního řádu
a životního prostředí
oddělení hodnocení ekologických rizik
<br>
<br> Úřední deska Krajského úřadu Zlínského kraje
<br>
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 11.ledna 2021 Ing.XXXXXX XXXXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXX/XXXX ÚPŽP-RČ
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje,že dne 6.ledna 2021
obdržel oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:
<br> „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“
<br>
zpracované podle přílohy č.7 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10c tohoto zákona <.>
<br> Do oznámení této koncepce a návrhu lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce,kód koncepce MZP282K <.>
<br> Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu (tj.Ministerstvu
životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10)
ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního
kraje <.>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 12.ledna 2021
<br> Datum sejmutí:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br> (Dokument opatřen elektronickým podpisem)
<br>
<br>
2021-01-11T09:21:04+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4401952


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Zlínský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz