« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> ze dne 16.12.2020
<br> oo— ' ' C' h ' ' ' _h „030 11311; 389 z Pfíímlš' ze ZáVislé činnosti Fo “tka 335333333 CáStkaů'šzfcŠÍÍŽč ? P39331 Kč 0000 1211 022 $me FO vybíraná ZV" Babo“ 50 400 Kč 73 000 Kč + 22 500 Kč 3333 13613píá""fpop'atky 1253 333 ŠŠŠ 1633333?& 3 373333Ě3 0000 4131533 XXX Z [Temovitosti XXX XXX KČ XXX XXX KX + X 673 KČ 0000 4222 IVOÍby-US.C ;.Nllpřiransf.Ze Všeob.p0kl.sp.st.rozp.353 250 Kč 365 867 Kč + 7 617 Kč 3319 2111 ggfsj'řn' máme t_ranSfeW Od krajů 2 439 896 Kč - Kč wlu 2 489 896 Kč 3632 2131 Pohařerg ?á'eř'tořy kuItury — Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 550 Kč se 350 Kč <.>,23 200 Kč 3722 2324 Sběr 3 33332?leer Pronajmu Rozm-ků 40 000 Kč 52 000 Kč 1— 12 000 Kč 3725 2324 Využívání a ofnunř'mCh'OdPadu'- Přuaté nekapitálove příspěvky a náhrady - Kč 7 000 Kč <.>,7 000 Kč 6171 2111 Činnost.Zf'IeSkodnovávrll komunalních odpadů - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 Kč 56 437 Kč 1— 16 437 Kč 6171 2131 Čínn t místnf SPFŠVY — Purlýmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 500 Kč + 500 Kč 6171 2132 Čínngšt mÍStnf $“.le ' “fimy z pronáímu Pozemků 8 229 Kč - Kč + s 229 Kč __ m'sm' Spravy “ ';"me z Pronájmu "emovftostí 67 500 Kč 95 000 Kč 1- 27 500 Kč Příjmy sňĚeni © -1 905 856,23 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.6I2020
<br> ze dne 16.12.2020
<br> mam—15:61—
<br> 2212 5139 Silnice - Nákup materiálu
<br> 2212 5171 Silnice - Výdaje na dodavatel.zajíšť.opravy a ůdrž
<br> 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy — Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2310 5137 Pitná voda - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2310 5171 Pitná voda - Výdaje na dodavate|.zajíšt'.0pravy a údrž
<br> 2321 5166 Odvád.a čištodpvod a nakládání s kaly - Výdaje na dodav.pořízení informací 2321 5169 Odvád.a čištodpvod a nakládání s kaly - Nákup ostatních služeb
<br> 2321 5171 Odvád.a čistodpvod a nakládání s kaly - Výdaje na dodavatelzajisťopravy a ÚdlŽ 2321 6121 Odvád.a čištodpvod a nakládání s kaly - Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/4401794

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz