« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zde ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Rozpočtové opatření č.6/2020
ze dne 16.12.2020
<br> XXX XXX Příjmy Částka schválená Částka po změně Pohyb
<br> XXXX 1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti FO 655 200 Kč 745 101 Kč  89 901 Kč
<br> 0000 1113 Daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou 50 400 Kč 73 000 Kč  22 600 Kč
<br> 0000 1211 Daň DPH 1 252 800 Kč 1 632 141 Kč  379 341 Kč
<br> 0000 1361 Správní poplatky 3 000 Kč 1 500 Kč  1 500 Kč-
<br> 0000 1511 Daň z nemovitosti 165 000 Kč 167 673 Kč  2 673 Kč
<br> 0000 4111 Volby ÚSC - NI př.transf.Ze všeob.pokl.sp.st.rozp.358 250 Kč 365 867 Kč  7 617 Kč
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 489 896 Kč - Kč  2 489 896 Kč-
<br> 3319 2111 Ostatní záležitosti kultury - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 38 650 Kč 66 850 Kč  28 200 Kč
<br> 3632 2131 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků 40 000 Kč 52 000 Kč  12 000 Kč
<br> 3722 2324 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Kč 7 000 Kč  7 000 Kč
<br> 3725 2324 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 Kč 56 437 Kč  16 437 Kč
<br> 6171 2111 Činnost místní správy - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Kč 500 Kč  500 Kč
<br> 6171 2131 Činnost místní správy - příjmy z pronájmu pozemků 8 229 Kč - Kč  8 229 Kč-
<br> 6171 2132 Činnost místní správy - Příjmy z pronájmu nemovitostí 67 500 Kč 95 000 Kč  27 500 Kč
<br> Příjmy snížení  1 905 856,23 Kč-
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.6/2020
ze dne 16.12.2020
<br> XXX XXX Výdaje Částka schválená Částka po změně Pohyb
<br> XXXX 5139 Silnice - Nákup materiálu - Kč 9 000,00 Kč  9 000,00 Kč
<br> 2212 5171 Silnice - Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 25 000,00 Kč 14 000,00 Kč  11 000,00 Kč-
<br> 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - Výdaje na dopravní územní obslužnost 44 118,50 Kč 42 996,76 Kč  1 121,74 Kč-
<br> 2310 5137 Pitná voda - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč  10 000,00 Kč-
<br> 2310 5171 Pitná voda - Výdaje na dod...

Načteno

edesky.cz/d/4401793

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz