« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - usnesení vlády č.12 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb007-20.pdf [0,08 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 7 Rozeslána dne 11.ledna 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 12.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 12
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 11.ledna 2021 č.33
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla tímto o přijetí krizových opatření,ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) a e) a § 6 odst.1
písm.c) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 12.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky,která není státním občanem České
republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky,s výjimkou těla zemřelého,které se ke dni
12.ledna 2021 nachází na území České republiky;
<br> II.ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu,přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy <,>
primátoři,starostové
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.12 / 2021Strana 186 Částka 7
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 7 Strana 187
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 188 Částka 7
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 7 Strana 189
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 190 Částka 7
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 7 Strana 191
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
<br> Tato částka je rozesílána předno...

Načteno

edesky.cz/d/4401705

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz