« Najít podobné dokumenty

Obec Častolovice - Návrh - stanovení místní úpravy provozu - rekonstrukce křižovatky Častolovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častolovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz
<br> IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
<br> strana
1/4
<br>
<br> Vaše č.j.:
<br> Dle rozdělovníku
<br> Naše č.j.: MUKO-823/2021-nk
Spisová značka: 146/2021
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
Kontakt: XXX XXX XXX
Sp.znak,sk.režim: 280.4,S/5
Datum: 08.01.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Stavební úřad – životní prostředí jako věcně a místně
<br> příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon
<br> o silničním provozu“),na základě ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,podle
<br> ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> správní řád),k podnětu Městys Častolovice,Masarykova 10,517 50 Častolovice,IČO: 002
<br> 74 780,(dále jen „žadatel“),oznamuje
<br>
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> na silnici č.III/3184 par.č.1260/1 ul.Sokolská a na místních komunikacích ulice Havlíčkova
<br> par.č.1262/1 a ulice Školská par.č.1261 vše v k.ú.Častolovice a to umístěním trvalého
<br> svislého a vodorovného dopravního značení,dle přiložené situace (situace dopravního
<br> značení č.výkresu 4),která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Za podmínek:
<br> Dopravní značení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br> Platnost úpravy: TRVALE
<br> Důvod: rekonstrukce křižovatky ul.Havlíčkova,Sokolská,Školská a navazujících
<br> zpevněných ploch v Častolovicích
<br> Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Ing.Zbyněk Pernica –
<br> stavbyvedoucí STRABAG a.s <.>,IČO: ...
pdf
<.> Wu— | \.<.> \ W \\ \\ Í ' \
<br> LEGENDA Oma mamma mnu _me-m vm nisanu-wm mmmmw.m "_m—nm
<br> r—— | __ 1 „ j f „,a: „ 1 > | La (o 1 :,<.> _ (V v „_ | L„_ A,I ""$—l I 7,| [V ruinami-MÍMW 1 1 II“—,| _ __.:: A [\;—“',\ 1 V—.__J— __,J LTI <).J :* ! L ; | (O | »! 'J „ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PRDVEDENI STAVBY ! Áo r' ! ' _ F>——> *_F—L__>'* “___ ? magma: u.___ _ I L_ '522* _! ! Msta/(mmm,! *—\7 />—__1.L__ _ _Ll.srszBNlčAsr,7 SITUACE DOPRAWÍZNAČENI /\\

Načteno

edesky.cz/d/4401527

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častolovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz