« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Klánovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Klánovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
<br> te l.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 09
<br> Z 2977/09,Z 2980/09,Z 2981/09,Z 2982/09,Z 2983/09,Z 2986/09 <,>
<br> Z 2987/09,Z 2996/09,Z 2999/09,Z 3001/09,Z 3003/09,Z 3005/09 <,>
<br> Z 3006/09,Z 3007/09,Z 3008/09,Z 3009/09,Z 3010/09,Z 3011/09 <,>
<br> Z 3014/09,Z 3015/09,Z 3017/09,Z 3020/09,Z 3021/09,Z 3023/09 <,>
<br> Z 3024/09,Z 3025/09,Z 3026/09,Z 3031/09 a Z 3033/09
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2977/09,Z 2980/09,Z 2981/09 <,>
<br> Z 2982/09,Z 2983/09,Z 2986/09,Z 2987/09,Z 2996/09,Z 2999/09,Z 3001/09 <,>
<br> Z 3003/09,Z 3005/09,Z 3006/09,Z 3007/09,Z 3008/09,Z 3009/09,Z 3010/09 <,>
<br> Z 3011/09,Z 3014/09,Z 3015/09,Z 3017/09,Z 3020/09,Z 3021/09,Z 3023/09 <,>
<br> Z 3024/09,Z 3025/09,Z 3026/09,Z 3031/09 a Z 3033/09 Územního plánu sídelního útvaru
<br> hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání
<br> návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br> č.34/14,34/15,34/16,34/17,34/18,34/19,34/20,34/21,34/22,34/23,34/24,34/25 ze dne
<br> 22.2.2018 a 35/18,35/19,35/20,35/22 ze dne 22.3.2018 kterými bylo schváleno zadání
<br> uvedených změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci
<br> společného jednání o návrzích změn dne 23.10.2019...

Načteno

edesky.cz/d/4401069

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Klánovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz