« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210111171442.pdf (PDF 247.38 kB)
Í oaeculúňADíNúsv
<br> ___.<.>.__,__.<.>.<.> ----
<br> $WM4tbb na
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Přílohy: Masarykovo náměstí 1/6
<br> 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav „WWW „WWW
<br> brnilvp21v00071
<br> Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: MÚBNLSB-OD-129380/2020-MASPE USK s.r.o.lČ 27138551 Naše sp.zn.: OD-360/2021-MASPE Pod Borkem 319 293 01 XXXXX XXXXXXXX X Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: petra.maskova©brandysko.cz Datum: 05.01.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle 5 66 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších přepisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ust.& 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu"),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle 9 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) vydává toto:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,kterým se stanovuje
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> (podle ustanovení 5 77 zák.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br> Oprava a údržba silnic II.a III.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem — XXXXX XXXXXXXX pro rok XXXX
<br> Článek X Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br> 1.Zadavatel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,IČ XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX
<br> X.Zhotovitel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,IČ XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-mail: k.heidggchQuaskcz <.>
<br> 3.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při „opravě a údržbě silnic II.a III.třídy a silničních zařízení na území obce srozšířenou působn...

Načteno

edesky.cz/d/4400176

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz