« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 4.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.pdf
4 38 Statutární město Ostrava - - - ' '.stravac r,ÁÚM % Městský obvod Vítkovice na WWW'V'tkov'ce O Á Í odbor,W ff <.>
<br> 1/1
<br> [ Statutární město Ostrava
<br> * ' ' ' ' ! Úřad městského obvodu Bylo soucasne zverejnene _ virkov ce
<br> starosta Statutárnl město Ostrava písemnost evicl ečniJQ,Úřad městského obvodu Vítkovice 'čislo.<.> odbor organizační,vnitřních věcí & % ;:- -- a kultury OSTRAVA'" vyvěšena dne.<.>.<.> ž.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „““—7,VlTK/00369/ŽUBEIM/Mar 9 VITKOVICE _ sňata dne
<br> i za správnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ve smyslu ustanovení š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,zveřejňujeme záměr pronajmout budovu bez čp/če - garáž
<br> o rozloze 19,00 m2,stojící na pozemku parcc č:.<.> st 3860,zast.pl anádvoří,k.ú.Zábřeh- VŽ,obec Ostrava,část obce Vítkovice,v lokalitě U Cementárny na dobu neurčitou
<br> 460MB
<br> Kahavňlnl pracovište [lstn
<br> Katastrální úřad pro Horor:
<br> Km.úznml Zábřeh-VŽ
<br> U Cenmnlrirny
<br> POI/SSP
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo l740/RMOb-Vit/ 1822/71 ze dne 6.l.2021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 7.l.2021
<br> Statutární mt' „to Ostrava
<br> Richard Čermák/ mesuký DbVoc Jiti ovice starosta _A/„ňf/ o ?STRAVAEH TKDVICE
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 | I.www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitk0viceostrava.cz ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/4399741


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz