« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - Veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-129380/2020-MASPE
<br>
USK s.r.o.IČ 27138551
Pod Borkem 319
293 01 XXXXX XXXXXXXX X
<br>
Naše sp.zn.: OD-360/2021-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 05.01.2021
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad obce
s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších
přepisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ust.§ 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“),a po předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)
vydává toto:
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br>
kterým se stanovuje
<br>
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
(podle ustanovení § 77 zák.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br>
Oprava a údržba silnic II.a III.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem –
<br> XXXXX XXXXXXXX pro rok XXXX
<br>
Článek X
Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br> 1.Zadavatel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,IČ
XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX
<br> 2.Zhotovitel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,IČ
XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-mail: k.hejdrych@uask.cz <.>
<br> 3.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu
při „opravě a údržbě silnic II.a III.třídy a s...

Načteno

edesky.cz/d/4397911

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz