« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - RO č.15 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721010813470.pdf [0,70 MB]
Obec Plav,lČO 00581851
<br> KEO4 1.845 UROOB
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.15l2020
<br> Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1113 130 000,00 3 640.62 133 640,62 Daň z příjmů fyz.osob 2 kapitá 1211 2 600 000,00 142 986,97 2 742 986,97 Daň z přidané hodnoty 1381 37 751,54 67,59 37 819,13 Daň z hazardních her 1382 0,00 10,23 10,23 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.Celkem za Par: 2 767 751,54 146 705,41 2 914 456,95 2321 2132 1 666.67 1 250,00 2 916,67 Příjmy ;: pronajmu ostatních nemovitých Celkem za Par: 2321 1 666,67 1 250,00 2 916,67 Odvádění a čištění odpadních vod a 3613 2132 51 500,00 288,00 51 788,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých Celkem za Par: 3613 51 500,00 288,00 51 788,00 Nebytové hospodářství 3725 2324 86 584.08 21 842.00 108 426.08 Přijaté nekapita'lové příspěvky a Celkem za Par: 3725 86 584,08 21 842,00 108 426,08 Využívání a zneškodňování Příjmy celkem 2 907 502,29 170 035,41 3 077 587,70 Výdaje Par Por org,! orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2212 5139 19 900,00 -8 000,00 11 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2212 5169 59 500,00 -37 514,59 21 985,41 Nákup ostatních služeb 2212 5171 50 100.00 29 000,00 79 100,00 Opravy a udržování silnice Celkem za Par: 2212 129 500,00 -16 514,59 112 985,41 Silnice 2219 5137 0,00 5 600,00 5 600,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2219 6121 1 200,00 4 300,00 5 500,00 Budovy.XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX X XXX,XX 9 900,00 11 100,00 Ostatní záležitosti pozemních 2321 5154 _ 87 000,00 10 100,00 97 100,00 EI.en.ČOV 2321 5171 131 100,00 52 500,00 183 600,00 Opravy a udržování ČOV Celkem za Par: 2321 218 100,00 62 600,00 280 700,00 Odvádění a čištění odpadních vod a 3613 5171 19 000,00 15 000,00 34 000,00 Opravy a udržování Celkem za Far: 3613 19 000.00 15 000,00 34 000,00 Nebytové hoepodářství 3722 5169 219 000.00 16 500.00 235 500,00 Nákup ost.služ...

Načteno

edesky.cz/d/4397186

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz