« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Polepy 2022 - 2024 (v Kč)
<br> 2022 2023 2024
<br> Tř.Par.Popis Návrh v Kč Návrh v Kč Návrh v Kč
<br> Příjmy
<br> 1 Daňové příjmy 7 500 000 7 500 000 7 500 000
<br> 2 Nedaňové 1 800 000 1 800 000 1 800 000
<br> 3 Kapitálové příjmy 100 000 100 000 100 000
<br> 4 Transfery (dotace) 150 000 150 000 150 000
<br> Příjmy celkem 9 550 000 9 550 000 9 550 000
<br> Výdaje
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2 000 2 000 2 000
<br> 2212 Silnice 500 000 500 000 500 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 100 000 100 000 100 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 200 000 200 000 200 000
<br> 2310 Pitná voda 100 000 100 000 100 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000 100 000 100 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 50 000 50 000 50 000
<br> 3319 Ost.Zál.Kultury 20 000 20 000 20 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 10 000 10 000 10 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví 120 000 120 000 120 000
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 50 000 50 000 50 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000 300 000 300 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40 000 40 000 40 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000 50 000 50 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým - dary,příspevky 10 000 10 000 10 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 200 000 200 000 200 000
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000 5 000 5 000
<br> 3639 Komunální služby a územ.Rozvoj jinde nezařaz 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 20 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů odpadů 300 000 300 000 300 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 300 000 300 000 300 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 5274 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000 20 000 20 000
<br> 5512 Požární ochrana 20 000 20 000 20 000
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 800 000 800 000 800 000
<br> 6171 Činnost místní sprá...

Načteno

edesky.cz/d/4397099


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz