« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Pracovník ochrany přírody a krajiny (784) v Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity (454), Regionální pracoviště Střední Čechy (450)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pracovník ochrany přírody a krajiny (784) v Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity (454), Regionální pracoviště Střední Čechy (450)
Stránka 1 z 2
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou na pozici:
<br> Pracovník ochrany přírody a krajiny (784) v Oddělení SCHKO Blaník
<br> a sledování stavu biodiverzity (454),Regionální pracoviště Střední Čechy (450)
<br>
<br> Informace o služebním místě:
<br>  profese: pracovník ochrany přírody a krajiny (784);
<br>  oddělení: správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity (454);
<br>  odbor: Regionální pracoviště Střední Čechy (450);
<br>  místo výkonu práce: Praha Podbaba;
<br>  pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Monitoring a mapování
vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných
<br> území v národně významných územích v České republice“,a to nejdéle do 31.12.2023);
<br>  předpokládaný nástup: 1.2.2021 nebo dle domluvy;
<br>  platová třída: 11 <.>
<br>
Služba zahrnuje zejména:
<br>  agendu související s naplněním projektu AOPK ČR „Monitoring a mapování vybraných
druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně
<br> významných územích v České republice“,č.EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239;
<br>  účast na přípravě strategických dokumentů ochrany přírody a krajiny v oblasti sledování
stavu biodiverzity;
<br>  administraci činností projektu <.>
<br>
Co je pro výkon práce nezbytné:
<br>  VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni nejlépe v odpovídajícím studijním programu
v přírodovědném oboru či krajinném inženýrství;
<br>  znalosti v oblasti botaniky,fytocenologie,ekologie a ochrany přírody a krajiny,základní
znalost národní i mezinárodní legislativy v oboru;
<br>  osobní zájem o problematiku ochrany přírody,organizační schopnosti,iniciativní přístup
k řešení úkolů,komunikativnost <.>
<br>
<br> Za výhodu považujeme:
<br>  přesah do dalších přírodovědných či technických oborů;
<br>  zkušenosti z praxe s prováděním monitoringu rostlin;
<br>  znalost soustav...

Načteno

edesky.cz/d/4396919

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
25. 10. 2021
06. 10. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
03. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz