« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 6 Rozeslána dne 7.ledna 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 9.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br> 10.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 11.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 9
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 7.ledna 2021 č.12
<br> o změně krizových opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 11.ledna 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění dobu účinnosti:
<br> 1.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1375,vyhlášeného pod č.595/2020 Sb.<,>
<br> 2.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1376,vyhlášeného pod č.596/2020 Sb.<,>
<br> 3.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1378,vyhlášeného pod č.598/2020 Sb.<,>
<br> 4.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1379,vyhlášeného pod č.599/2020 Sb.<,>
<br> tak,že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.9 / 2021Strana 178 Částka 6
<br>
<br> 10
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 7.ledna 2021 č.13
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z d...

Načteno

edesky.cz/d/4395679

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz