« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31. 8. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31. 8. 2018
Obec Dobšín
<br>
<br> Z Á P I S č.25
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín
<br> konaného dne 31.srpna 2018 v 18:00hod <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Filip
<br> Hájek
<br>
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXXXXX Neomluveni:
<br>
<br>
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Program jednání:
<br>
<br>
<br> 1.Volby - informace
2.Dotace na dětské hřiště
<br> 3.Pohádkový les
<br> 4.Kontejnerová stání
<br> 5.Různé
<br> K jednotlivým bodům programu:
<br>
<br> k bodu 1:
<br> Zasedání zastupitelstva obce řídil XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal přítomné <.>
<br>
<br> Starosta obce prohlásil,že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br> Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení
<br> schopné <.>
<br>
<br>
<br> Zapisovatelka jednání pí.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> OZ bere na vědomí <.>
<br>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi XXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Hlasování: pro návrh X členů
<br> zdrželo se 0 členů
<br> proti návrhu 0 členů
<br>
<br> Návrh na ověřovatele zápisu byl schválen <.>
<br>
<br> k bodu 2:
<br> Volby - informace –
<br>
<br> Volby do zastupitelstva + senátu.Termín 5.-6.10.a 12.-13.10 <.>
<br> Volby do zastupitelstva – 1 kandidátní listina – 8 kandidátů <.>
<br> Volební komise složení – Zina Loudová,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Vítek Černý <.>
<br>
<br> OZ bere na vědomí <.>
<br>
<br>
<br> k bodu 3:
<br> Dotace na dětské hřiště –
<br>
<br> Dotace ve výši 288.000,-Kč.– hřiště rozšířeno o dětské prvky a posilovací stroje <.>
<br>
<br> OZ bere na vědomí <.>
<br>
<br> k bodu 4
<br> Pohádkový les –
<br>
<br> Termín uskutečnění 8.září 2018 od 14.30 <.>
<br>
<br> OZ bere na vědomí <.>
<br>
<br> k bodu 5
<br> Kontejnerová stání-
<br>
<br> Návrh na žádost o dotační titul <.>
<br>
<br> Hlasování: pro návrh 6 členů
<br> zdrželo se 0 členů
<br> proti návrhu 0 členů
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4394988

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz